روزهای زیبای مادرانه

امروز داشتم فکر میکردم در این روزهای مادرانه چقدر چیزها را تجربه کردم، چقدر توی عالم مادری از ته دل خندیدم و چقدر غصه ها خوردم. چقدر از دست خیلی ها به خاطر حساسیت روی پسرم ناراحت شدم و چقدر حساسیتم خیلی ها را عصبانی کرده. خلاصه در یک جمله چقدر مادر شدم!!!!

عجیب دلتنگ دوران نوزادی هومان هستم. دلتنگ اولین روز سینه خیز رفتنش، اولین روز راه رفتنش، اولین بار "مامان" گفتنش. حتی دلتنگم برای شب بیداریهای دوره شیر خوارگیش و بی خوابی های مادرانه ام.

دلم برای آن روزها تنگ شده ولی بی صبرانه نیز منتظر فردایم. منتظر بزرگ تر شدنش، منتظر اولین نامه ای که با دست خط خودش برایم مینویسد، منتظر اولین کارنامه اش، منتظر کلفت شدن صدایش، منتظر جشن فارغ التحصیلی اش و ....

خدایا صدهزار بار شکر برای مادر بودنم و برای تمامی این حس های شیرین ومتناقض که میدانم فقط برای یک مادر قابل لمس است!

flower dividerHeart Dividerrose divider

/ 1 نظر / 4 بازدید
مریم مامان علی

ایشالا که همیشه زندگیتون سرشار از عشق و محبت و شادی باشه. منم بی صبرانه منتظر شنیدن خبرهای خوب از بزرگ شدن شیرین پسرت هستم.