هومان دیگه نینی نیست!

تازگی وقتی هومان میخواد بگه کاری خیلی بده و اعلان برائت کنه از اون کار، میگه:

فقط نی نی ها این کار را میکنند!!!

بچه ام برای خودش خیلی احترم قائله...نمیدونم...شایدم میخواد به من یادآوری کنه که مامان خانم حواست باشه من دارم بزرگ میشما!!!

 

هر روز شاید

 

 به اندازه مثقالی بیشتر 

 

  دوست ترت  می دارم!  

 

 هر روز به یقیین  

 

 به اندازه ی بی نهایت ها  

 

 ماندنی تری در بیقراری هایم


/ 0 نظر / 3 بازدید