چرا شیر دادن مادر در سال دوم زندگی کودک ضروری است؟

 

شیر دادن مادر به کودک تا پایان دو سالگی ضروری است .

زیرا:

  1. هنوز بهترین منبع تأمین پروتئین برای کودک است.
  2. تا حدود 30 درصد کالری مورد نیاز او را تأمین می کند.
  3. مواد ایمنی بخش موجود در آن، طیف حفاظتی مهمی برای کودک دارد و این طفل نوپا را که بسیار متحرک و فعال است و با دست زدن به همه جا و همه چیز، خود را به سهولت در معرض بیماری قرار می دهد از ابتلاء به اسهال و سایر عفونت ها حفظ می کند.
  4. تکامل عصبی و روانی کودک را که با شیرمادر آغاز شده ، با تداوم واستمرارآن در سال دوم زندگی ، کامل می کند.
  5. نیازهای عاطفی و روانی او را که برای رشد و تکاملش بسیار ضروری هستند تأمین می کند.
  6. با کاهش دفعات بیماری، اثر قابل توجهی در شرایط روحی و روانی و اقتصادی خانواده دارد.
  7. اغلب کودکان در ایام بیماری کم اشتها هستند و به کمتر چیزی، به اندازه شیرمادر میل دارند و این منبع غذایی در ایام بیماری به بهبود آنان کمک می کند.
  8. و بالاخره در جریان اسهال و استفراغ، هیچ چیز به اندازه شیرمادر برای کودک قابل تحمل نیست.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید