این روزهای ما

هومان رفته لباس باباش را پوشیده و در حالی که ژاکت داره زار میزنه تو تنش اومد پیش من.

هومان: سلام مامان

من: سلام

هومان: نه، من بابام.

من: إ ببخشید. سلام بابا.

هومان: نه، تو مامان هومانی. وقتی من بابام، تو مریمی!!!!!

 

امروز هومان سر غذا خوردن بازی در می آورد و من هم بعد از تذکر دادن، نهایتا از دیدن کارتون محرومش کردم!

خیلی سعی میکرد که شرایطی را فراهم کنه که من اجازه بدم کارتون ببینه و من هم بلاخره برای حفظ ابهت مادرانه باید سر حرف خودم می ایستادم!

خلاصه، بغل کردن های الکی و لبخند های ژکوندش و ... که هیچ تاثیری نداشت....در آخر اومد منو بغل کرد و گفت مامان میگم خسته شدی یکم استراحت کن من کمرت را بمالم!!!!!! 

/ 1 نظر / 4 بازدید
مریم مامان علی

ای جانم! خدا حفظش کنه. خیلی خندیدم به این حرفاش. خداییش به خودتون رفته! با نمک و خلاق و آتیـــــــــــــــــــش پاره.