مامان هپلی!!!!

امروز هومان را پارک بردیم و حسابی بهش خوش گذشت.

وقتی هومان و باباش داشتن بازی میکردن من نگاهی به اطراف انداختم. زمین بازی پر بود از بچه هایی که همراه پدر یا مادرشان و یا هردو به پارک اومده بودن.بعضی مامانها پا به پای بچه هاشون بازی میکردن، با اونها میدویدن، زمین میخوردن، خاکی میشدن و ... فارغ از دغدغه کثیف شدن لباسهاشون و یا متهم به بی نظم و هپلی بودن!در کنار این دسته از مامانها، مامانهایی هم بودن که با ناخن های مانیکور کرده و آرایش های زیاد و البته زیبا و جذاب و خلاصه کلی خوش تیپ، در حالی که بسیار مراقب بودن به ناخن هاشون کم ترین آسیبی نرسه بچه هاشون را به آرامی روی تاب هل میدادن و یا سوار سرسره میکردن. یک لحظه با خودم فکر کردم که چقدر آدم ها با هم متفاوتند. نمیدونم...ولی من بلد نیستم با ناخن های بلند، هر لحظه صورت هومان را نوازش کنم و یا دستهای کوچکش را بگیرم و به قول خودش باهاش دنگ (همون جنگ!) کنم و یا همون طوری که دوست داره موهاشو هپلی کنم.نمیدونم که چطور میشه با رژ لب هر لحظه که هوس میکنم لپ های کوچولوشو ببوسم و به خودم بچسبونمش تا آروم بشم. و یا اگه کفش پاشنه بلند بپوشم چطور بدوم تا هومان دنبالم کنه و منو بگیره. البته این من هستم که این کارها را بلد نیستم و دلم هم نمیخواد یاد بگیرم. من از اینکه بدون دغدغه بتونم با هومان بازی کنم تا از دل بخنده خیلی خیلی لذت میبرم. حتی اگه متهم بشم که یک مامان هپلی هستم.

/ 1 نظر / 4 بازدید

نه عزیزم هومان یه مامان خوب داره که کلی در آینده بهش افتخار میکنه مطمئن باش عزیزم