دوباره کابوس واکسن

 

امروز دوباره نوبت واکسن هومان هست و من بازم دیشب خوب نخوابیدم.

شب های واکسن هومان همون حالی را دارم که میخواستم نتیجه کنکور ارشد را ببینم.سرشار از ترس و استرس. وقتی لحظه تزریق واکسن میشه فکر میکنم الان صدای تالاپ تولوپ قلبم اینقدر بلنده که اونو همه دارن میشنون. وقتی همه چی تموم میشه و هومان تصمیم میگیره موقتا دست از گریه برداره، احساس میکنم حالا دنیا قشنگ تر شد، تازه اون موقع خودم و زمان را پیدا میکنم. حالا دیگه وقتشه که بشم همون مامان جدی و با مسئولیت! و البته میشم: استامینوفن دادن به هومان سر ساعت و کمپرس یخ و پاشویه را با جدیت ادامه میدم تا پسرم دوباره به همون هومانی خنده رو تبدیل بشه.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید