هومان و اولین برف

امروز هومان اولین برف زندگیشو با چشمان قشنگش دید!

از وقتی هومان به دنیا اومده امروز اولین روزی بود که برف میومد. هومان را پشت پنجره بردم و بهش برف را نشون دادم. با یک حالت تعجبی میخندید. نمیدونم تعجبش به خاطر اون اشتیاقی بود که من در توضیح دادن برف و بارون براش نشون میدادم یا واقعا باریدن برف براش جالب بود!!!!!


/ 0 نظر / 12 بازدید