مکالمات روزانه

نمونه ای از یک مکالمه روزانه بین من و هومان:

هومان: مامان بیا با هم ماشین بازی کنیم.

من: باشه.

هومان: پس اون ماشین پلیس را از بغلت بیار!عینک

من: لطفاً!!!!باید بگی لطفاًابرو

هومان: ببخشید لطفا ماشین را بیار. منم این ماشینم را میارم.

من:  سر راهت در اتاقت را ببند.

 هومان: لطفاً !!! باید بگی لطفاً!!!!!!تعجبتعجبتعجب

  http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شکلک ها

/ 0 نظر / 3 بازدید