اردیبهشت 1389

 

16 اردیبهشت: امروز اولین باری بود که هومان موقع شیر خوردن خوابش نبرد.این نشان میده که داره قوی تر میشه و قدرت مکیدنش بهتر میشه.

18 اردیبهشت: برای بار اول هومان را بردیم درمانگاه ماهان و براش تشکیل پرونده دادیم.

26 اردیبهشت: امشب هم مثل خیلی شب های دیگه من و امیر نشستیم پیش هومان و کلی  راجع به هومان باهم حرف زدیم و از بچه مون تعریف کردیم!


 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید