نهمین سال از بهترین سال های با هم بودن

زندگی یعنی همین امروز همین حالا

یعنی در آغوشت تا همیشه تا فردا

زندگی یعنی نگاه تو

کوک کردن قلبم با صدای تو

دل دادن به آهنگ دل پاکت

سرور و عشق در فضایی ساکت

زندگی یعنی همین دم

که از دلتنگم

می دانی

از این حسم عشق را می خوانی

زندگی یعنی داشتن قلب پرستو

در این وادی پست و ناهنجار تو در تو

و نهمین سالگرد عقد ما 

و فصل جدیدی از زندگی ما و این هم کیک جشن مادرانه پز

/ 1 نظر / 13 بازدید
فاطمه

[گل] مبارکه[گل]