حکایتی چند..

من: همه همسایه ها خوابن، پنجره بازه، آقا پلیس صداتو از پنجره بشنوه میاد دعوات میکنه.

هومان: من قوی ام. آقا پلیس نمیتونه.

من: آقا پلیس از تو قوی تره ( این را در حالی میگم که چیز دیگه ای به ذهنم نمیرسه!)متفکر

هومان: من قوی ترم. بازوهامو ببین....

من: کلافه

ظهر

من: هومان جان بخواب

هومان: نه بغلم کن.

من: شما دیگه بزرگ شدی. بغل نمیشه کرد. (از وقتی از ایران اومدیم این عادت قدیمی بغل کردن متاسفانه دوباره برگشته.)

هومان: خوب من ماشین هامو نیاوردم.

من میرم کلی ماشین از گوشه و کنار خونه جمع میکنم میارم.....خوب حالا بخواب.

هومان: آخه من هنوز دندون نزدم. (منظورش مسواکه!)... حالا هر شب با هزار مکافات و صد بار خوندن شعر حسنی بی دندون شده، میتونم یه مسواک الکی بزنم.!

هومان داره چیپس میخوره. http://e-lu.demiart.ru/emoticons/actions.o2/1.gif

خاله فاطمه: چیپس چی میخوری؟

هومان: چیپس!

خاله فاطمه: مزه اش چیه؟

هومان: مزه اش؟؟؟ (نمیدونه این جمله یعنی چی!)

خاله فاطمه: مزه اش پیازه؟

هومان: نه.

خاله: پس مزه چی میده؟

هومان: مزه خوشمزه!!!

/ 1 نظر / 4 بازدید
مریم مامان علی

قربون اون پسر قوی و خوشمزه بشم من!