روز پدر مبارک

از طرف هومان تقدیم به پدر مهربون و پدر بزرگ دوست داشتنیش: 

باز می شود تو را بهانه کرد

بهانه نفس تویی

تویی که سرشاراز طراوت مریم هایی هستی که بوی عشق میدهند

پدرم

باز می شود  به تو اشاره کرد

تویی که تکرار عشق در نبض زمانی

شباهت تو با ماه آسمان اینست

هر دو از آسمان هر دو مهربان و هر دو چون دریا بیکران........

پدرم 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید