حرف دل 4

بعضی روزها دلم برای همه چیز دوباره تنگ میشه! برای همه و همه و از همه بیشتر خانه پدری! ولی سعی میکنم به این چیز ها فکر نکنم. میدونم که چیزهایی که هومان اینجا بدست میاره همون رویاهای منه. آرزوهایی که متاسفانه در سرزمین مادری داشتنش امکان پذیر نبود یا حداقل به این زودیها نبود.

عزیزی همیشه در این لحظه ها میگه:

همچون باران باش،
                رنج جدا شدن از آسمان را در سبز کردن زندگی جبران کن


/ 1 نظر / 9 بازدید
مریم مامان علی

میدونم سخته، ولی تو از پسش بر میای.انقدر بعدها از این تصمیمتون راضی هستین که این دلتنگی ها اصلا به چشم نمیان.