Left-Handers' Day

13 آگوست روز چپ دست هاست!!!! این را بعد از ورود به آمریکا فهمیدم که اصلا همچین روزی بوده و ما تو این سی سال زندگی ازش بی خبر بودیم. 

این روز را به هومان و خودم و خلاصه همه چپ دست ها تبریک میگم.

 


/ 2 نظر / 4 بازدید
مریم مامان علی

روزتون مبارک مادر و پسر چپ دست راست کردار. خوش به حالتون اونجا از این روزا دارید. اینجا که روز زن هم دیگه داره دودر میشه!!!!

مامان مبینا

عزیزم روزت مبارک چقدر شیرین شده و شیرین زبون هومان خوشگلمون[ماچ]