شهر جدید

بلاخره فرصت اندکی پیدا شد تا دوباره این وبلاگ را گردگیری کنم! راستش نه وقتی بود و نه حسی!و البته نه سوژه ای!! هومان جدید در شهر جدید!!

احساس می کنم نمیتونم درک کنم چه حسی داره. ولی میفهمم که خیلی دلتنگه! خودم را که جای هومان میگذارم تازه میفهمم که اگر همه اسباب بازی هاتو جمع کنن و ببرنت جایی که 50/1 اون ها را هم نداری خیلی سخته. تازه پدربزرگ و مادربزرگی هم نیست که خودتو براش لوس کنی!!

ولی مطمئنا اوضاع بهتر میشه و هومان در این شرایط خیلی چیزها را بهتر یاد خواهدگرفت!

به امید اون روز....

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید