عصبانی شدن مادر و جواب فرزند

این عکس دقیقا همون سکانس  تکراری زندگی خیلی از ما مادرهاست. بچه ای که کار بسیار بدی میکنه...مادری که در حد جنون عصبانی میشه....بچه سریع میپره مامانش را بغل میکنه (و شاید مثل هومان میگه مامان ببخشید من دیگه این کار را نمی کنم.) و این بغل کردن همون آبیه که روی آتیش می ریزن....احساسات فوران میکنه و انگار نه انگار که اتفاقی افتاده چشمک

/ 2 نظر / 4 بازدید
مریم مامان علی

اما امان از اون عذاب وجدان بعدش....

مریم مامان علی

راستی من عکسی نمی بینم!!!!!!