جشن سالگرد ازدواج


امرور هومان در هفتمین  سالگرد ازدواج پدر و مادرش شرکت داشت.

امسال دومین سال است که سه تایی این روز عزیز را جشن میگیریم

هومان عزیز، من و پدرت از اینکه با وجود نازنینت زندگی ما را زیبا تر و پیوند عشق مان را ناگسستنی تر کردی از تو و خدای تو هزارا هزار بار ممنونیم.

 

سبدی هست در اندیشه من                      که پر از گل بدهم هدیه به تو

غافل از اینکه تو خود ناب تری                       یک جهان گل ، بخورد غبطه به تو


 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید