مادر که باشی...

مادر که باشی آنقدر صبور میشوی که خودت هم شگفت زده میشوی.

مادر که باشی دلت میشود به وسعت دریا.

مادر که باشی با کوچکترین درد کودکت هزار بار میمیری.

مادر که باشی کودکت که تب میکند، تو بیش از او میسوزی. جسمت...روحت.

مادر که باشی بدون فرزندت همیشه چیزی را گم کردی، 

مادر که باشی  گاهی همانند کودکت کوچک هستی و دنیا را از دریچه ی نگاه او می نگری وگاهی هم چنان بزرگ میشوی که یادت نرود مادری.

مادر که باشی گذشت کردن یاد میگیری و راحت میبخشی.

مادر که باشی گاهی لحظه شماری میکنی که کودکت بخوابد بعد که خوابید و خوابش طولانی شد دلت برای صدایش، خنده اش تنگ میشود و کنارش منتظر می مانی که زودتر بیدار شود .

مادر که باشی  تازه قدر مادرت را میدانی.

 مادر که باشی انگار مادر تمام بچه های دنیایی.

 

/ 1 نظر / 15 بازدید
دوست

مادر که باشی تازه معنی عشق را می فهمی، نه از جان و دل لمس می کنی.