القصه!!!

هومان من خیلی توی حرف زدن تخس بازی در میاره.  وقتی پیششی هرچی خودتو بکشی که بگو فلان ، عمرا اگه بگه . ولی وقتی تنها است گاهی با خودش مکالمات کوتاهی داره. امروز اومد تو آشپزخونه وگفت آب. منم بهش یه لیوان آب دادم . به لیوان نگاهی کرد و خندید و دوید تو اتاقش. خوب بلاخره حس مادری من متوجه میشه که این پسملی هدفش خوردن آب نبود. خلاصه آروم رفتم دنبالش.

دیدم لیوان آب را میبره دم دهن خرسی(عروسک مورد علاقه اش) میگه:

ادی.....بیا....آب.....نه؟؟؟.....باش(و سرش را به نشونه قبول کردن و باشه به روی شونه خم میکنه. حالا ترجمه: خرسی ...بیا ..آب....نه؟(منظورش اینه که نمیخوری؟)...باشه! و رفت سراغ روباهش. گفت آباه...(یعنی روباه) و مکالمه قبلی را برای روباه هم تکرار کرد.وای این قدر با احساس با اینها حرف میزد و نه باشه را چنان با احساس بیان میکرد که دلم میخواست برم و یه ماچ حسابی از لپش بکنم. deborah.mihanblog.comولی دلم نیومد خلوت قشنگش را بهم بزنم.

الهی

به خواب کودکم آرامش،

به بیداری اش عافیت،

به عشق اش ثبات،

به مهرش تداوم،

وبه عمرش برکت جاودان عطا کن،

شکرانه اش بامن.

/ 0 نظر / 5 بازدید