حرف دل 2

بعضی وقتها قوی بودن چقدر سخته! قوی بودن که نه ...این که بخواهی قوی باشی....و درک این خواستن برای دیگران!

این که بخواهی قوی باشی ودیگران بگویند که بی احساسی....اینکه بخندی تا عزیزانت کمتر غصه بخورند و باز ....همین دیگران فکر کنند که بی غمی....و هزاران  هزار خواستن های دیگر و به دنبال آن هزاران تفسیر های دیگر از "دیگران".....

 

کاش بدانیم:

بعضــــــی ها گـــریه نمی کنند !

اما ...

از چشـــــم هایشان
معلوم است ؛

که اشکــــی به بزرگی یک سکــــوت ،

گــــوشه ی چشمشان
به کمیــــــن نشسته ...

 کاش بفهمیم.......

 

/ 0 نظر / 4 بازدید