Kindergarten

سه هفته از مدرسه رفتن هومان میگذره. دیگه باید باور کنم که داره بزرگ میشه:

*وقتیبا تکلیف و کار در منزل از مدرسه برمیگرده.

*وقتی دیگه خودش میشینه و جمع و تفریق انجام میده.

*وقتی تلاش میکنه که کلمات کتاب ها را بخونه و آهنگ هاشونو به خاطر بسپاره.

 

*وقتی....

این روزها خیلی لذت میبرم از دیدن این همه تغییر در پسر کوچکم که کم کم باید بزرگ شدنش را به طور جدی باور کنم.

 

 

 

 

/ 0 نظر / 33 بازدید