شیر مادر و شخصیت کودک

سوسن پارسای در هفتمین کنگره سلامت خانواده که در سالن همایش‌هایرازی علوم پزشکی تهران برگزار شد افزود: تغذیه با شیر مادر حق هر مادر وکودک است و دستیابی به این امر نیازمند حمایت همه جانبه است.

وی گفت: مادران زندگی بخش، حامل و پرورش دهنده تمام نسل‌ها و ارائه دهنده مراقبت‌های اولیه بهداشتی برای فرزندان خود هستند.

پارسایگفت: سلامت جسم و رشد وزنی و پیشگیری نیز در بیماری‌ها، تکامل مغزی وشخصیتی و رفتاری از جمله مراقبت‌های اولیه بهداشتی برای فرزندان است که برعهده مادر است.

وی اضافه کرد: تغذیه با شیر مادر رابطه عاطفیمادر و کودک، پایه گذاری شخصیت،‌ فراگیری سریع‌تر و بهتر کودک در تعاملمناسب با محیط و خانواده را به ارمغان می‌آورد.

وی اضافه کرد: شیردهی یک پدیده ارزشمند برای تمام مادران جهان است و تغذیه به موقع و زودو در آغوش مادر رابطه زیبا و قابل اعتمادی را بین کودک و مادر به وجودمی‌آورد.

وی افزود: برای رسیدن به این رابطه زیبا مادراننیازمند حمایت همه جانبه برای تغذیه مطلوب شیرخواران خود هستند.بسیاری ازمدل‌های سنتی حمایت از مادران در جوامع امروز از بین رفته یا کمرنگ شدهاست و از طرفی استفاده از گروه‌های حمایتی با حفظ رفتارهای مطلوب در زمینهپیشگیری از بیماری‌های قلبی و درمان سرطان‌ها به خوبی اهمیت حمایت‌ها رانشان می‌دهد.

پارسای گفت:‌ اکثر مادران نیاز به حمایت دارند. نیاز به حمایت در مادرانی که زایمان اول آنها است خود در دوران بارداریمراقبت نداشته‌اند یا بیرون از خانه کار می‌کنند بیشتر به چشم می‌خورد. حمایت از مادری که کودک یا خود او دچار مشکل جسمی یا روانی است از اهمیتزیادی برخوردار است.


/ 0 نظر / 8 بازدید