عاشورا

امسال نه محرم ما حال و هوای محرم داشت و نه حتی تاسوعا و عاشورایمان...هیچ خبری نبود.... اما 

ما میدانم که تو حق را شناختی و به آن میل کردی.

کمک کن تا حسینی بمانیم..../ 1 نظر / 4 بازدید
فاطمه

آخیییییی....... نازی یادش به خیر اتفاقا ما امسال کلی به یادش بودیم همش می گفتیم اگه هومان بود الان این لباسشو می پوشید