امان از واکسن 18 ماهگی

شروع طپش قلب های بی وقت و احساس اضطراب باز دارن خبر از یک رویداد جدید میدن. راستی چرا من اینجوری شدم؟؟آهان. واکسن 18 ماهگی هومان.

 این دفعه ترس و اضطرابم بیشتر از هر دفعه بود، چون شنیده بودم سخت تر هم هست که البته بود. روز شنبه 3 مهر من و هومان رفتیم درمانگاه ماهان و من با تمام وجود سعی میکردم تشویش درونی خودم را کنترل کنم! اول واکسن mmr بود که به دستش زدن که جیغ هومان به هوا رفت و هرکاری میکردیم دیگه روی تخت نمیخوابید.

خلاصه من پاهاش را نگه داشتم و مسئول بهداشت دستهاشو و مرحله بعد پای چپ هومان بود که باید درد واکسن را تحمل میکرد. تا هومان گرم بود و هنوز درد ها شروع نشده بود تا خونه پیاده راه آوردمش.

چون میدونستم به کاهش ورم پا کمک میکنه، که البته بسیار موثر بود. از بعد از ظهر هومان دیگه از درد راه نمیرفت و شب تا صبح تب و پاشویه و شب بیداری! دو شب خیلی سخت گذشت ولی خوشحالم که الان همه چی به قبل برگشته و خوشحال تر از اینکه دیگه  تا مدرسه رفتن هومان کابوس واکسن وجود نداره!

/ 0 نظر / 65 بازدید